สวนน้ำที่มีเครื่องเล่นใหญ่ที่สุด ในภาคอีสาน “Dino Water Park”

ขอนแก่น” เป็นจังหวัดศูนย์กลางภาคอีสาน เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา การคมนาคม การจัดนิทรรศการ และมีห้างสรรพสินค้ามากมาย

20150309135846O539dSRT

Read More